Terre des Hommes Dorpentocht Walcheren. De volgende tocht is op 1 augustus 2017!

Wat is Terre des Hommes?

Terre des Hommes is een internationale organisatie die hulp biedt aan "kansarme" kinderen. "Kansarm" omdat ze vaak op jonge leeftijd zwaar werk moeten verrichten, omdat ze verstoken zijn van onderwijs, gezonde voeding en medische hulp. Terre des Hommes helpt alle kinderen. Ras, geloof of politieke achtergrond spelen nooit een rol.
Terre des Hommes helpt direct, zonder tussenkomst van overheden.
Terre des Hommes werkt met zorgvuldig uitgezochte lokale projectpartners, die regelmatig gecontroleerd worden op een goede en verantwoorde besteding van de gelden. De projecten zijn dusdanig van opzet dat ze uiteindelijk financieel op eigen benen kunnen staan.

Terre des Hommes bezit het CBF-keurmerk (CBF staat voor Centraal Bureau Fondsenwervingl. Dit certificaat wordt alleen gegeven aan instellingen die kunnen aantonen, dat minimaal 75 procent van het door hen ingezamelde geld ook daadwerkelijk wordt besteed aan datgene waarvoor he! bedoeld was.

Het centrale thema van Terre des Hommes voor haar kinderrechtencampagnes is: 'stopt kinderuitbuiting'.

Versie 20170622